Hakkımızda

Bir aile sanatı olan kalemkârlık, Baba Sabri İrteş’in 1938 yılında Topkapı Sarayı Kubbealtı’ndaki çalışmaları ile başlamıştır. Sabri Usta 1995 yılına kadar yurtiçinde çeşitli mekânlarda yeni uygulamalar ve restorasyonlar yapmıştır. M. Semih, Hayrettin ve Adnan İrteş kardeşler babalarının yanında daha çok Topkapı Sarayı’nda çıraklıklarını tamamlamış, 1979 yılında Nakkaş adı altında kurumsallaşmışlardır. Nakkaş, İstanbul, Anadolu ve yurt dışında yapılan cami tezyinatları yanı sıra restorasyon faaliyetleri ve sivil mimari dekorasyonu alanında da sanatsal faaliyetler göstermiştir.

1991 yılında M. Semih İrteş ve Mamure Öz’ün kurdukları Sema Nakışhanesi başta tezhip olmak üzere kitap süsleme sanatlarına yaptığı katkının yanı sıra eğitim faaliyetleri ile birçok talebe yetiştirmiş, açtığı yurt içi ve yurt dışı sergilerle bu sanatların tanınmasında büyük rol oynamıştır.

2008 yılında Nakkaş ve Sema Nakışhanesi sanatsal faaliyetlerini Ulu Mimar Sinan’ın Valide-i Atik Külliyesi Tekke Binası’nda Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi adı altında birleştirerek mimâri ve kitap süsleme sanatlarını tek bir çatı altında buluşturmayı başarmıştır. Günümüzde Osmanlı nakkaşhane geleneğinin küçük bir modeli olan bu merkezde profesyonel uygulamaların yanı sıra mimari tezyinatın her alanında proje ve tasarım yapılmaktadır.

Merkez, hocaları ile yıllardır verdiği eğitim faaliyetini devam ettirirken var olan tezyini sanatlar arşivini uzman kadrosu ve talebeleri ile geliştirerek bu arşivin yayınlara dönüşmesi konusunda çalışmalar yapacaktır. Bu güzide mekan içerisinde belirli dönemlerde yapılacak sergi, seminer ve çeşitli etkinlikler ile gelenekli sanatlarımızın tanınması ve daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanmaktadır.

M. Semih İRTEŞ

Valide-i Atik 2009

.